از طریق دکمه زیر به صفحه پرداخت منتقل میشوید و میتوانید پرداخت خود را با مبلغ مورد نظر انجام دهید.