کتاب تمرینات پیشرفته کتیا

کتاب تمرینات پیشرفته کتیا

۶۰,۰۰۰ تومان

در این کتاب 15 تمرین پیشرفته کتیا به صورت کامل و مرحله به مرحله آموزش داده شده است.

12 فروش
خرید محصول
طراحی انبردست در کتیا

طراحی انبردست در کتیا

۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل انبردست به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

7 فروش
خرید محصول
طراحی رینگ اتومبیل در کتیا

طراحی رینگ اتومبیل در کتیا

۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل رینگ اتومبیل به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

6 فروش
خرید محصول
طراحی سبد سرخ کن در کتیا

طراحی سبد سرخ کن در کتیا

۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل سبد سرخ کن به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

 

6 فروش
خرید محصول
طراحی در آبمیوه گیری در کتیا

طراحی در آبمیوه گیری در کتیا

۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل در آبمیوه گیری به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

5 فروش
خرید محصول
طراحی چرخدنده ساده پارامتریک در کتیا

طراحی چرخدنده ساده پارامتریک در کتیا

۵۰,۰۰۰ تومان

با یادگیری طراحی چرخدنده پارامتریک میتوانیم یک چرخدنده طراحی کنیم و فقط با تغییر پارامترهای مورد نظر، قسمتهای دیگر آن به صورت خودکار تغییر میکنند.

4 فروش
خرید محصول
تمرینات محیط شیت متال در کتیا

تمرینات محیط شیت متال در کتیا

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش محیط Generative SheetMetal Design در کتیا با استفاده از نحوه طراحی قطعات در آن

4 فروش
خرید محصول
طراحی قایق در کتیا

طراحی قایق در کتیا

۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل قایق به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

 

4 فروش
خرید محصول
طراحی تخم مرغ خردکن در کتیا

طراحی تخم مرغ خردکن در کتیا

۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل تخم مرغ خردکن به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

3 فروش
خرید محصول
طراحی چراغ خواب در کتیا

طراحی چراغ خواب در کتیا

۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل چراغ خواب به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

3 فروش
خرید محصول
طراحی میز در کتیا

طراحی میز در کتیا

۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل میز به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

2 فروش
خرید محصول
طراحی چاقوی یک تکه در کتیا

طراحی چاقوی یک تکه در کتیا

۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی چاقو به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

1 فروش
خرید محصول