لیسپ درج کد ارتفاعی در اتوکد

لیسپ درج کد ارتفاعی در اتوکد

۵۰,۰۰۰ تومان

با استفاده از این برنامه می‎توانید کُد ارتفاعی پلا‎ن‎ها و برش‎ها را به راحتی در محل دلخواه درج کنید.

56 فروش
خرید محصول
لیسپ انتقال نقاط از اکسل به اتوکد

لیسپ انتقال نقاط اکسل به اتوکد

۶۵,۰۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ، به راحتی و بدون محدودیت در تعداد نقاط، میتوانیم مختصات نقاط را از اکسل به اتوکد منتقل کنیم.

37 فروش
خرید محصول
استخراج مختصات نقاط اتوکد به اکسل

استخراج مختصات نقاط اتوکد به اکسل

۸۵,۰۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ میتوانیم مختصات نقاط انتخاب شده در اتوکد را به اکسل و Notepad منتقل کنیم

26 فروش
خرید محصول
لیسپ ترسیم درب و پنجره در اتوکد

لیسپ ترسیم درب و پنجره در اتوکد

۳۲,۰۰۰ تومان

با استفاده از این برنامه ها میتوانیم به راحتی درب و پنجره را در نقشه های پلان در نرم افزار اتوکد ترسیم کنیم.

25 فروش
خرید محصول
لیسپ ترسیم آکس در اتوکد

لیسپ ترسیم آکس در اتوکد

۳۵,۰۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ میتوانیم به راجتی آکس بندی را در نرم افزار اتوکد انجام دهیم

15 فروش
خرید محصول
لیسپ شماره گذاری خودکار در اتوکد

لیسپ شماره گذاری خودکار در اتوکد

۴۵,۰۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ، شماره گذاری را به صورت خودکار و در کمترین زمان ممکن انجام دهید.

لیسپ تبدیل فایل اتوکد به PDF

لیسپ تبدیل فایل اتوکد به PDF

۴۰,۰۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ به راحتی میتوانیم فایلهای اتوکد را به PDF تبدیل کنیم

لیسپ محاسبه طول Polyline در اتوکد

لیسپ محاسبه طول Polyline در اتوکد

۹۵,۰۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ به راحتی طول پاره خطهای پلی لاین را در روی خط، اتوکد و اکسل درج کنید.

لیسپ استخراج مختصات Polyline

لیسپ استخراج مختصات Polyline

۸۵,۰۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ به راحتی مختصات نقاط پلی لاین را در اتوکد و اکسل درج کنید.

لیسپ گرفتن خروجی DXF از اتوکد

لیسپ گرفتن خروجی DXF از اتوکد

۳۵,۰۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ، میتوانیم فایلهای با پسوند DWG را به فایلهای با پسوند DXF تبدیل کنیم.

لیسپ ترسیم خط محور و خط مرکز در اتوکد

لیسپ ترسیم خط محور و خط مرکز در اتوکد

۳۰,۰۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ میتوانیم به راحتی خط مرکز و خط محور دوایر و کمانها را ترسیم کنیم.