استخراج مختصات نقاط از اتوکد به اکسل

مختصات نقاط از اتوکد به اکسل

۷۰,۰۰۰ تومان

با این برنامه می‎توانید به راحتی مختصات نقاط را از اتوکد به اکسل منتقل کنید.

47 فروش
خرید محصول
برنامه محاسبه طول خط در اتوکد

محاسبه طول خط در اتوکد

۴۰,۰۰۰ تومان

برنامه محاسبه طول پاره خط و نوشتن آن روی هر خط در اتوکد

ترسیم مقطع در اتوکد

ترسیم مقطع در اتوکد

۴۰,۰۰۰ تومان

با این برنامه می‎توانید انواع مقاطع پروفیل را فقط با یک کلیک در صفحه ترسیم کنید.