لیسپ ترسیم خط محور و خط مرکز در اتوکد

لیسپ ترسیم خط محور و خط مرکز در اتوکد

۲۵,۵۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ میتوانیم به راحتی خط مرکز و خط محور دوایر و کمانها را ترسیم کنیم.