لیسپ گرفتن خروجی DXF از اتوکد

لیسپ گرفتن خروجی DXF از اتوکد

۲۷,۵۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ، میتوانیم فایلهای با پسوند DWG را به فایلهای با پسوند DXF تبدیل کنیم.