لیسپ محاسبه طول Polyline در اتوکد

لیسپ محاسبه طول Polyline در اتوکد

۲۹,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ به راحتی طول پاره خطهای پلی لاین را در روی خط، اتوکد و اکسل درج کنید.