تمرینات محیط شیت متال در کتیا

تمرینات محیط شیت متال در کتیا

۱۴۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان

آموزش محیط Generative SheetMetal Design در کتیا با استفاده از نحوه طراحی قطعات در آن