لیسپ محاسبه طول Polyline در اتوکد

۲۹,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومان

با استفاده از این لیسپ به راحتی طول پاره خطهای پلی لاین را در روی خط، اتوکد و اکسل درج کنید.