خودآموز نرم افزارهای طراحی مکانیکی و گرافیکی

تمرینات محیط شیت متال در کتیا

26%

در این خودآموز از سایت سِلف آموز، با انجام تمرینات محیط شیت متال در کتیا به آموزش این محیط میپردازیم و از دستورات محیطهای Sketcher و Generative Sheetmetal Design به صورت حرفه ای استفاده کرده و آنها را بسیار ساده و روان می آموزیم.

اگر به آموزشهای دیگر کتیا علاقه دارید، میتوانید مطالب مختلف و رایگان در زمینه آموزش کتیا را مطالعه کنید.

همچنین اگر به آموزشهای حرفه ای کتیا علاقه دارید، میتوانید مطالب مختلف در زمینه آموزش کتیا را مشاهده کنید.

تمرینات محیط شیت متال در کتیا

این محصول به صورت دانلودی میباشد و پس از تکمیل خرید، در ایمیل و در پنل کاربری و بخش دانلودها (در صورت ثبت نام در سایت) قابل دانلود میباشد.

توضیحاتی در مورد پکیج تمرینات محیط شیت متال در کتیا :

 • در این پکیج به ۹ تمرین از محیط شیت متال در کتیا میپردازیم و اکثر دستورات این محیط را در این تمرینها به کار خواهیم برد.
 • تمرین نهم شامل دو قطعه میباشد که مجموع قطعات این پکیج ۱۰ قطعه خواهد بود.
 • در این پکیج سعی شده که از تمام گزینه های دستورات به شکلهای مختلف استفاده شود تا استفاده از دستورات برای شما عزیران کاملاً درک شود.
 • قطعاتی که برای این پکیج انتخاب شده، از قطعاتی ساده شروع شده و به قطعات سخت و پیچیده ختم شده اند.
 • در این پکیج نکاتی آموزش داده شده است که با علم به آنها، طراحی قطعات در محیط شیت متال کتیا بسیار راحتتر میشود و میتوانیم هر قطعه ای مربوط به این محیط را سریعتر و با زمان کمتری طراحی کنیم.

بعد از خرید پکیج تمرینات محیط شیت متال در کتیا چه چیزی دریافت میکنید:

 • ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه آموزش ویدئویی کامل و قدم به قدم تمرینات شیت متال
 • فیلم کامل آموزش همه قطعات در محیط ورقکاری کتیا
 • فایلهای مورد نیاز و نهایی CATPart و CATProduct این پکیج
 • فایلهای STP، برای مشاهده در نرم افزارهای طراحی دیگر
 • پشتیبانی کامل تیم سِلف آموز جهت برطرف کردن ایرادهای شما عزیزان
 • پاسخ به سوالات شما در رابطه با این برنامه

در ادامه میتوانید قسمتهایی از این آموزش را مشاهده کنید

برای مشاهده تصاویر رندر شده پکیج روی لینک زیر کلیک کنید:

تمرینات محیط شیت متال در کتیا – تصاویر رندر شده

در پکیج تمرینات محیط شیت متال در کتیا می آموزیم:

 • طراحی تمرینات محیط شیت متال در کتیا به صورت پارامتریک انجام شده است.

طراحی پارامتریک به صورتی است که با تغییر یک ترسیم یا اندازه، بقیه مدل نسبت به آن ترسیم و اندازه واکنش نشان میدهد.

این به این معنی است که یک تغییر در قسمت مورد نظر بقیه قسمتهای مدل را تحت تأثیر قرار میدهد.

 • برای طراحی قطعات در محیط ورقکاری در کتیا از کمترین دستورات استفاده میکنیم که همین امر باعث منظمتر شدن درخت طراحی و بهینه شدن طراحی میشود.
 • یاد میگیریم که چطور قسمتهای Parameters و Relations را در درخت طراحی ایجاد کنیم.
 • چگونه قطعات نسبت به هم لینک داشته باشند تا وقتی قطعه اصلی را تغییر میدهیم، بقیه قطعات نیز نسبت به قطعه اصلی، تغییر کنند.
 • نحوه تعریف کردن پارامتر و روابط را یاد میگیریم.
 • طریقه تعریف فرمول و استفاده از پارامترها در فرمول را فرا میگیریم.
 • با دستور Save Management، مدیریت ذخیره فایلها را یاد میگیریم.

با کمک این دستور میتوانیم ذخیره قطعاتی که در نرم افزار CATIA باز هستند را مدیریت کنیم.

دستورات زیر را در محیط Sketcher فرا میگیریم:

 • استفاده از دستور Line، برای ترسیم خطوط را فرا میگیریم.
 • از دستور Profile، برای ترسیم خطوط و کمانها به صورت پیوسته در تمرینات شیت متال استفاده میکنیم.
 • با استفاده از دستور Mirror، از موضوعات، نسبت به یک محور یا موضوعی دیگر، قرینه ایجاد میکنیم.
 • طریقه استفاده از دستور Centered Rectangle، برای ترسیم مستطیل از مرکز را فرا میگیریم.
 • از دستور Rectangle برای ترسیم چهار ضلعی در قسمتهای اصلی و برشهای قطعه در محیط شیت متال کتیا استفاده میکنیم.
 • با استفاده از دستور Edit Multi-Constraint، چند قید اندازه را به طور همزمان و بدون به هم خوردن ترسیم، ویرایش میکنیم.
 • با استفاده از دستور Quick Trim، قسمتهای اضافه ترسیمها را از اولین لبه های برش حذف میکنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Offset، برای کپی لبه ها و ترسیمهای انتخاب شده به فاصله دلخواه در اسکچ و استفاده از آن در همان ترسیم یا ترسیم جدید را فرا میگیریم.

در ادامه محیط Sketcher:

 • فرا میگیریم که چطور با استفاده از دستور Corner، چند نقطه را به طور همزمان و با یک شعاع گرد کنیم. به طوریکه با تغییر شعاع یکی از آنها، شعاع بقیه Filletها نیز تغییر کند.
 • از دستور Circle، برای ترسیم دایره استفاده میکنیم.

از این دستور برای ایجاد ترسیم جهت سوراخکاری در تمرینات شیت متال استفاده میکنیم.

 • نحوه استفاده از دستور Axis، برای ترسیم خطوط کمکی را فرا میگیریم.
 • نحوه استفاده از دستور Project 3D Elements، برای کپی گرفتن از لبه یک اسکچ، سطح و یا جسم را فرا میگیریم.
 • از دستور Elongated Hole جهت ایجاد سوراخهای لوبیایی در محیط Sheet Metal کتیا استفاده میکنیم.
 • از دستور Trim برای حذف قسمتهای اضافی ترسیم به وسیله لبه ترسیم دیگر استفاده میکنیم.
 • از دستور Rotate، برای چرخش یا کپی موضوعات نسبت به یک نقطه، به تعداد و درجه دلخواه استفاده میکنیم.
 • طریقه استفاده از دستور Constraint، برای قیدگذاری موضوعات را فرا میگیریم.
 • از قیود هندسی برای قیدگذاری هندسه موضوعات استفاده کنیم.
 • از قیود اندازه برای قیدگذاری ابعادی قطعات استفاده میکنیم.

دستورات زیر را در محیط Generative Sheetmetal Design فرا میگیریم:

 • از دستور Sheet Metal Parameters استفاده میکنیم و ضخامت ورق و شعاع پیش فرض خم را در محیط Sheet Metal کتیا تعیین میکنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Wall را برای ضخامت دادن به شکل اصلی ورق فرا میگیریم و آنرا برای تغییرات بعدی آماده میکنیم.
 • طریقه استفاده از دستور Wall on edge برای ایجاد خم با ارتفاع و زاویه دلخواه و همچنین شعاع دلخواه خم را فرا میگیریم.
 • نحوه استفاده از دستور Wall on edge برای ایجاد خم با انتخاب ترسیم (اسکچ) مورد نظر را یاد میگیریم.
 • همچنین یاد میگیریم که با استفاده از دستور Wall on Edge، طول خم را با وارد کردن مقادیری از سمت چپ و راست کنترل کنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Corner، برای گرد کردن گوشه های مدل را در محیط شیت متال کتیا فرا میگیریم.
 • نحوه ساخت Plane به موازات یک صفحه کاری دیگر و با انتخاب یک نقطه را فرا میگیریم.
 • با استفاده از دستور Cut Out، قسمتی از قطعه را با ترسیم مورد نظر حذف میکنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Rectangular Pattern، برای کپی کردن موضوعات در جهتهای اصلی یا دلخواه را فرا خواهیم گرفت.
 • با استفاده از دستور Bend From Flat قسمتی از قطعات را با انتخاب ترسیم مورد نظر و با زاویه و جهت دلخواه خم میکنیم.
 • با استفاده از دستور Fold/Unfold، قطعه را در محیط Sheet Metal کتیا یه صورت گسترده در می آوریم یا از حالت گسترده خارج میکنیم.

در ادامه محیط محیط Generative Sheetmetal Design می آموزیم:

 • با استفاده از دستور Mirror، ترسیم مورد نظر را از صفحه کاری یا لبه مورد نظر قرینه میکنیم.
 • طریقه استفاده از دستور Plane، برای ایجاد صفحه کاری در وسط یک لبه و عمود بر آن لبه را فرا میگیریم.
 • از دستور Point، برای ایجاد یک نقطه در وسط خط یا لبه استفاده میکنیم.
 • در تمرینات شیت متال ، طریقه استفاده از دستور Stiffening Rib را برای ایجاد تقویتی در قسمتهایی از قطعه که خم شده اند را فرا میگیریم.
 • از دستور Surface Stamp برای ایجاد فرو رفتگی یا برجستگی روی ورق استفاده میکنیم.
 • از دستور Bridge برای ایجاد پل روی قطعه استفاده میکنیم.
 • در محیط Sheet Metal کتیا نحوه استفاده از دستور Extrusion، جهت امتداد یک ترسیم در یک مسیر تا سطح مورد نظر برای ایجاد قسمتی از مدل را فرا میگیریم.
 • از دستور Hem برای خم کردن لبه مورد نظر به موازات سطح لبه انتخاب شده با طول و شعاع دلخواه استفاده میکنیم.
 • از دستور Bead، برای ایجاد فر رفتگی یا برجستگی کاملاً گرد بر روی قطعه استفاده میکنیم.
 • با استفاده از دستور Louver، برشی بر روی قطعه ایجاد کنیم که یک طرف آن باز باشد.
 • طریقه استفاده از دستور Flange، جهت ایجاد خم در لبه مورد نظر با زاویه و طول دلخواه را فرا میگیریم.
 • از دستور Circular Stamp، برای ایجاد راه آب در طراحی سینک در شیت متال کتیا استفاده میکنیم.
 • نحوه کار با دستور Tear Drop، برای برگرداندن لبه ورق به صورت قطره ای را فرا میگیریم.
 • نحوه استفاده از دستور Flanged Hole برای ایجاد سوراخ لبه دار فرا میگیریم.

و بسیاری نکات مهم و کاربردی دیگر

تمرینات محیط شیت متال در کتیا

عزیزانی که به دنبال فایلهای سه بعدی هستند و نیازی به فیلم آموزشی ندارند، می‏توانند در همین قسمت، فایل سه بعدی تمرینات شیت متال را به صورت جداگانه تهیه کنند. کافیست در قسمت بالای افزودن به سبد خرید، گزینه فایلهای مورد نیاز آموزش را انتخاب کنید و دکمه افزودن به سبد خرید را بزنید و پس از تسویه، فایلها را دانلود و استفاده کنید.

این فایلها در CATIA V5R21 طراحی شده و میتوانید در نسخه های بالاتر نیز این فایلها را مشاهده کنید.

همچنین برای استفاده در نسخه های پایینتر و نرم افزارهای دیگر، فایلهای STP آن در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

تمرینات محیط شیت متال در کتیا

بعد از تهیه فایل سه بعدی تمرینات شیت متال چه چیزی دریافت میکنید:

فایلهای کامل CATPart و CATProduct تمرینات محیط ورقکاری در کتیا V5R21

فایلهای سه بعدی تمرینات محیط Sheet Metal کتیا ، همراه با درخت طراحی برای مشاهده مراحل طراحی

فایلهای STP برای مشاهده در نرم افزارهای دیگر

برای مشاهده تصاویر پکیج روی لینک زیر کلیک کنید:

تصاویر تمرینات محیط شیت متال در کتیا

امتیاز این مطلب
به این مطلب چند ستاره میدید
[جمع امتیازات: 1 میانگین: 5]
مزایای ثبت نام در سایت
4 ساعت آموزش رایگان اتوکد و کتیا
اطلاع از تخفیف‎های سایت
آموزش و مقالات رایگان در ایمیل شما
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار سایت مطلع شوید