خودآموز نرم افزارهای طراحی مکانیکی و گرافیکی

طراحی چراغ خواب در کتیا

در این خودآموز به آموزش کامل طراحی چراغ خواب در کتیا با استفاده از دستورات محیطهای Sketch, Part Design, Generative Shape Design و Assembly Design، به صورت حرفه ای و بسیار ساده و روان میپردازیم.

اگر به آموزشهای دیگر کتیا علاقه دارید، میتوانید مطالب مختلف و رایگان در زمینه آموزش کتیا را مطالعه کنید.

همچنین اگر به آموزشهای حرفه ای کتیا علاقه دارید، میتوانید مطالب مختلف در زمینه آموزش کتیا را مشاهده کنید.

توضیحاتی در مورد طراحی چراغ خواب در کتیا :

تمام قطعات در پارتهای جداگانه مدل شده اند و بعد از مدل کردن تمام قطعات، در محیط Assembly Design، مونتاژ شده اند.

این نوع طراحی با نام طراحی از پایین به بالا شناخته میشود که ابتدا قطعات به صورت جدا مدل میشوند و بعد مونتاژ میشوند.

در مدلسازی چراغ خواب در کتیا ، قطعاتی مانند کلید، لامپ و سیم آن به صورت شماتیک ترسیم شده اند. تأکید روی قطعات پایه، بدنه و پوشش چراغ خواب میباشد. البته در قطعاتی که به صورت شماتیک ترسیم شده اند نیز نکات کاربردی طراحی وجود دارد که با یادگیری آنها، طراحی مدلهای دیگر آسان میشود.

بعد از خرید پکیج طراحی چراغ خواب در کتیا چه چیزی دریافت میکنید:

 • ۶۵ دقیقه آموزش ویدئویی کامل و قدم به قدم طراحی آباژور در کتیا
 • فیلم کامل طراحی آباژور در نرم افزار کتیا
 • فایلهای مورد نیاز و نهایی CATPart این آموزش
 • فایلهای  STP، برای مشاهده در نرم افزارهای طراحی دیگر
 • پشتیبانی کامل تیم سِلف آموز جهت برطرف کردن ایرادهای شما عزیزان
 • پاسخ به سوالات شما در رابطه با این محصول

در ادامه میتوانید قسمتهایی از این آموزش را مشاهده کنید

طراحی چراغ خواب در کتیا

در پکیج طراحی چراغ خواب در کتیا می آموزیم:

 • طراحی پارامتریک قطعات را می آموزیم.
 • برای طراحی مجموعه از کمترین دستورات استفاده میکنیم که همین امر باعث منظمتر شدن درخت طراحی و بهینه شدن طراحی میشود.
 • چطور قسمتهای Parameters و Relations را در درخت طراحی ایجاد کنیم.
 • نحوه ایجاد یک Part جدید در داخل فایل جاری را یاد میگیریم.
 • با دستور Save Management، مدیریت ذخیره فایلها را یاد میگیریم. با کمک این دستور میتوانیم ذخیره قطعاتی که در نرم افزار CATIA باز هستند را مدیریت کنیم.

دستورات زیر را در محیط Sketcher می آموزیم:

 • چگونه با دستور Arc و با انتخاب مرکز، ابتدا و انتهای کمان، یک کمان رسم کنیم.
 • از دستور Circle برای ترسیم دایره استفاده میکنیم.
 • استفاده از دستور Line برای ترسیم خطوط را فرا میگیریم.
 • نحوه استفاده از دستور Corner برای گرد کردن گوشه های موضوعات را فرا میگیریم.
 • از این دستورات برای ترسیم دو بعدی قسمتهای مختلف طراحی چراغ خواب استفاده میکنیم.
 • از دستور Profile، برای ترسیم خطوط و کمانها استفاده میکنیم.
 • با استفاده از دستور Edit Multi-Constraint، چند قید اندازه را به طور همزمان و بدون به هم خوردن ترسیم ویرایش میکنیم.
 • طریقه استفاده از دستور Centered Rectangle، برای ترسیم مستطیل از مرکز آن را فرا میگیریم.

از این دستور برای ترسیم محل قرارگیری کلید در طراحی چراغ خواب در کتیا استفاده میکنیم.

 • نحوه استفاده از دستور Spline، برای ترسیم منحنی بدنه (Body) را فرا میگیریم.
 • از دستور Point، برای ترسیم نقطه استفاده میکنیم.
 • از دستور Sketch Analysis، جهت بررسی و آنالیز کردن اسکچ استفاده میکنیم.

از طریق پنجره این دستور، میتوانیم موضوعات ترسیم شده در همان اسکچ را پاک یا به موضوع کمکی تبدیل کنیم.

 • نحوه استفاده از دستور Axis، برای ترسیم خطوط کمکی را فرا میگیریم.
 • از دستور Intersection Point، برای به دست آوردن نقاط تقاطع بین دو موضوع استفاده میکنیم.

از این دستور برای به دست آوردن نقاط تقاطع خطوط کمکی ترسیم شده با لبه سیم در مدلسازی چراغ خواب در کتیا استفاده میکنیم.

 • طریقه استفاده از دستور Constraint، برای قیدگذاری موضوعات را فرا میگیریم.
 • از قیود هندسی برای قیدگذاری هندسه موضوعات استفاده کنیم.
 • از قیود ابعادی برای قیدگذاری ابعادی قطعات استفاده میکنیم.

دستورات زیر را در محیط Generative Shape Design (GSD) فرا میگیریم:

 • از دستور Law برای ساخت و ایجاد قانون و رابطه استفاده میکنیم.

از این دستور برای استفاده در دستورهای دیگر و ایجاد حالت سینوسی بر روی نیم دایره و نشان دادن حالت پارچه ای روی پوشش چراغ خواب در کتیا استفاده میشود.

 • نحوه استفاده از دستور Parallel و استفاده از قانون ساخته شده برای ایجاد حالت سینوسی را می آموزیم.
 • نحوه استفاده از دستور Plane، برای تعریف صفحه کاری نسبت به یک صفحه کاری دیگر و با فاصله مشخص را فرا میگیریم.
 • با استفاده از دستور Multi Section Surface، مقاطعی که در مراحل قبل ترسیم کردیم را به سطح تبدیل میکنیم و قسمتی از پوشش طراحی آباژور در کتیا به دست می آوریم.
 • چگونه از دستور Symmetry برای قرینه کردن سطح ایجاد شده قبلی نسبت به صفحه استفاده کنیم.
 • چگونه از دستور Fill برای ایجاد سطح در قسمت بالای پوشش (Cover) آباژور، استفاده کنیم.
 • همچنین یاد میگیریم که چگونه سطح ایجاد شده را با صورت برآمده یا فرو رفته ایجاد کنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Join جهت یکپارچه کردن سطوح به دست آمده را فرا میگیریم.
 • از دستور Edge Fillet برای گرد کردن لبه های سطوح یکپارچه استفاده میکنیم.

نکات مهم دیگری که در این محیط فرا خواهیم گرفت

 • طریقه استفاده از دستور Split، برای حذف یک قسمت از سطح با استفاده از ترسیمات را فرا خواهیم گرفت.

از این دستور برای حذف قسمت اضافی نگهدارنده (Holder) در طراحی مدلسازی چراغ خواب در کتیا استفاده میکنیم.

 • نحوه استفاده از دستور Projection، جهت ایجاد تصویر اسکچ، بر روی یک سطح قطعه Cover را خواهیم آموخت.
 • طریقه استفاده از دستور Shape Morphing، جهت فرم دادن به سطح به دست آمده در قطعه Cover، نسبت به یک لبه را فرا خواهیم گرفت.

با استفاده از این دستور فرم اصلی قطعه Cover به دست می آید.

 • از دستور Extract، برای استخراج کردن یک لبه یا سطح به وسیله لبه یا سطح استفاده میکنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Helix، برای ایجاد مارپیچ مطابق با پروفیل ترسیم شده برای بدنه (Body) را فرا میگیریم.

با استفاده از این دستور فرم اصلی قطعه Body را در مدلسازی چراغ خواب در کتیا به دست می آوریم.

 • با استفاده از دستور Sweep، مقطعی که با دستور Helix به دست آورده بودیم را با انتخاب شعاع مناسب، به سطح اصلی بدنه آباژور تبدیل میکنیم.
 • از دستور Point، برای ایجاد نقطه با مختصات معین نسبت به یک صفحه استفاده میکنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Line، با انتخاب یک نقطه و جهت، برای ترسیم خط را یاد میگیریم.

دستورات زیر را در محیط Part Design فرا میگیریم:

 • چگونه از دستور Thick Surface جهت دادن ضخامت دادن به سطح پوشش و تبدیل آن به جسم سلب استفاده کنیم.
 • از دستور Pad، برای بعد دادن به قسمت اصلی پایه آباژور استفاده میکنیم.
 • از دستور Shaft، برای به دست آوردن قسمت بالای پایه و محل قرارگیری بدنه در طراحی چراغ خواب استفاده میکنیم.
 • دستور Face Face Fillet را برای گرد کردن لبه جسم با انتخاب دو سطح متقاطع و یک لبه را فرا خواهیم گرفت.
 • با استفاده از دستور Edge Fillet، لبه های پایه آباژور را با شعاع دلخواه گرد میکنیم.
 • طریقه استفاده از دستور Groove، برای خالی کردن قسمت زیر پایه به وسیله ترسیم دو بعدی، حول یک محور را فرا میگیریم.
 • چطور از دستور Pocket، برای به دست آوردن جای سیم در طراحی پایه چراغ خواب به وسیله ترسیم دو بعدی استفاده کنیم.
 • ز دستور Close Surface، برای تبدیل کردن سطح مارپیچ بدنه به سالید (جسم سلب) استفاده میکنیم.
 • از دستور Circular Pattern، برای کپی کردن مارپیچ بدنه، حول یک محور و به تعداد و زوایای دلخواه استفاده میکنیم.
 • طریقه استفاده از دستور Shell، برای ایجاد پوسته در قطعه Bulb را فرا میگیریم.
 • با استفاده از دستور Multi Section Solid، چند مقطع را با کمک راهنما به مدل سلب تبدیل میکنیم.
 • همچنین یاد میگیریم که چگونه نقاط تقاطع مقاطع را برای همراستا شدن و به هم نخوردن مدل سلب، به هم وصل کنیم.

دستورات زیر را در محیط Assembly Design فرا میگیریم:

 • نحوه استفاده از دستور Existing Component، جهت وارد کردن مدل از قبل طراحی شده به محیط اسمبلی را فرا میگیریم.
 • از قید Fix، برای ثابت کردن قطعه اصلی استفاده میکنیم.
 • طریقه استفاده از دستور Manipulate، برای جا به جایی در یک یا دو جهت و چرخش قطعات وارد شده حول یک محور به محیط اسمبلی را فرا خواهیم گرفت.
 • از قید Offset Constraint استفاده کرده و دو مدل را با فاصله دلخواه نسبت به هم مقید میکنیم. از این قید برای اسمبلی بیشتر قطعات این مجموعه استفاده کرده و طراحی چراغ خواب را کامل میکنیم.
 • از قید Coincidence Constraint، برای هم محور کردن دو مدل یا قسمتی از مدل استفاده میکنیم.
 • از دستور Remove، برای حذف قسمتهایی از قطعه های Base و Bulb که با قطعه Body برخورد دارند استفاده میکنیم.

و بسیاری نکات مهم و کاربردی دیگر

فایل سه بعدی چراغ خواب در کتیا

عزیزانی که به دنبال فایلهای سه بعدی هستند و نیازی به فیلم آموزشی ندارند، می‏توانند در همین قسمت، فایل سه بعدی چراغ خواب را به صورت جداگانه تهیه کنند. کافیست در قسمت بالای افزودن به سبد خرید، گزینه فایلهای مورد نیاز آموزش را انتخاب کنید و دکمه افزودن به سبد خرید را بزنید و پس از تسویه، فایلها را دانلود و استفاده کنید.

این فایلها در CATIA V5R21 طراحی شده و میتوانید در نسخه های بالاتر نیز این فایلها را مشاهده کنید.

همچنین برای استفاده در نسخه های پایینتر و نرم افزارهای دیگر، فایلهای STP آن در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

بعد از تهیه طراحی چراغ خواب در کتیا چه چیزی دریافت میکنید

فایلهای کامل CATPart و CATProduct طراحی چراغ خواب در نرم افزار کتیا V5R21

فایلهای قطعات، همراه با درخت طراحی برای مشاهده مراحل کامل طراحی

فایلهای STP برای مشاهده در نرم افزارهای دیگر

امتیاز این مطلب
به این مطلب چند ستاره میدید
[جمع امتیازات: 1 میانگین: 5]
مزایای ثبت نام در سایت
4 ساعت آموزش رایگان اتوکد و کتیا
اطلاع از تخفیف‎های سایت
آموزش و مقالات رایگان در ایمیل شما
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار سایت مطلع شوید