در خودآموز رایگان ترسیم دو بعدی اتوکد با دستورات محیط‏ دو بعدی اتوکد به صورت حرفه‏ ای و بسیار ساده آشنا می شویم.

این آموزشها به صورتی است که بعد از دیدن و انجام این تمرینات، میتوانیم به راحتی تمریناتی در این سطح و یا سختتر را انجام دهیم.

در خودآموز رایگان ترسیم دو بعدی اتوکد چه چیزی به دست می آورید:

 • بیش از ۶۰ دقیقه آموزش کامل و رایگان
 • آموزش ترسیم ۱۰ نقشه دو بعدی در اتوکد
 • فایلهای DWG نقشه ها
 • فایلهای PDF نقشه ها

قسمت اول محیط دو بعدی اتوکد

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای DWG و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای DWG و PDF

قسمت دوم محیط دو بعدی اتوکد

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای DWG و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای DWG و PDF

قسمت سوم محیط دو بعدی اتوکد

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای DWG و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای DWG و PDF

قسمت چهارم محیط دو بعدی اتوکد

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای DWG و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای DWG و PDF

قسمت پنجم محیط دو بعدی اتوکد

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای DWG و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای DWG و PDF

در دوره خودآموز رایگان ترسیم دو بعدی اتوکد می آموزیم:

 • ترسیم دو مدل تمرینی دو بعدی در هر آموزش
 • نحوه خواندن نقشه دو بعدی را فرا خواهیم گرفت.
 • چگونه از لایه‏ ها برای خوانا و زیباتر شدن نقشه استفاده کنیم.
 • چطور نقشه را برای ساخت اندازه گذاری کنیم.
 • چگونه از دستورات اندازه گذاری در محیط دو بعدی اتوکد استفاده کنیم.
 • چطور از Template استفاده کنیم.
 • چگونه از دستور Line برای ترسیم خط استفاده کنیم.
 • نحوه ترسیم خط به صورت مختصات قطبی را خواهیم آموخت.
 • نحوه استفاده از دستور Circle برای ترسیم دایره را یاد می‏گیریم.
 • نحوه استفاده از گزینه Tangent Tangent Radius جهت ترسیم دایره به صورت انتخاب دو مماس و وارد کردن شعاع را فرا خواهیم گرفت.
 • چطور از دستور Arc برای ترسیم کمان استفاده کنیم.
 • چگونه از دستور Trim برای حذف قسمت‏های اضافه یک موضوع از طریق لبه برش استفاده کنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Fillet برای گِرد کردن گوشه‏ های دو موضوع را فرا خواهیم گرفت.
 • چطور از دستور Center Mark جهت ترسیم خط محور استفاده کنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Dim Linear برای اندازه گذاری به صورت عمودی و افقی را خواهیم آموخت.
 • چگونه از دستور Dim Radius جهت اندازه گذاری شعاع دایره استفاده کنیم.
 • چطور از دستور Dim Diameter برای اندازه گذاری قطر دایره استفاده کنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Dim Angular جهت اندازه گذاری زاویه بین دو موضوع را خواهیم آموخت.
 • چگونه از دستور Dim Jogged برای اندازه گذاری دوایر بزرگ استفاده کنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Match Properties برای اختصاص خصوصیت‏‎های یک موضوع به موضوع دیگر را فرا خواهیم گرفت.
 • نحوه تغییر و اضافه کردن نوشته به اندازه را خواهیم آموخت.

و بسیاری از نکات مهم و کاربردی دیگر