در خودآموز رایگان محیط Part Design کتیا با دستورات محیط‏ Part Design به صورت حرفه‏ ای و بسیار ساده آشنا می شویم.

این آموزشها به صورتی است که بعد از دیدن و انجام این تمرینات، میتوانیم به راحتی تمریناتی در این سطح و یا سختتر را انجام دهیم.

در خودآموز رایگان محیط Part Design کتیا چه چیزی به دست می آورید:

 • ۶۰ دقیقه آموزش کامل و رایگان
 • آموزش ترسیم ۱۰ نقشه سه بُعدی در محیط Part Design کتیا
 • فایلهای CATPart نقشه ها
 • فایلهای PDF نقشه ها

در ادامه میتوانید آموزش رایگان محیط Part Design را مشاهده کنید:

قسمت اول محیط Part Design کتیا

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای CATPart و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای CATPart و PDF

قسمت دوم محیط Part Design کتیا

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای CATPart و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای CATPart و PDF

قسمت سوم محیط Part Design کتیا

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای CATPart و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای CATPart و PDF

قسمت چهارم محیط Part Design کتیا

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای CATPart و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای CATPart و PDF

قسمت پنجم محیط Part Design کتیا

دانلود ویدئوی این قسمت

فایلهای CATPart و PDF این قسمت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

فایلهای CATPart و PDF

در دوره آموزش رایگان محیط Part Design می آموزیم:

 • ترسیم دو مدل سه بعدی از روی سه نما در هر آموزش
 • وارد شدن به محیط Part Design کتیا
 • نحوه خواندن نقشه دو بعدی را فرا خواهیم گرفت.
 • استفاده از دستورات محیط Sketch برای ترسیم قسمت‏های مختلف مدل سه بعدی
 • چگونه صفحات کاری را مخفی کنیم.
 • چگونه با انتخاب صفحات کاری مورد نظر وارد محیط Sketch شویم و ترسیم انجام دهیم.
 • چگونه از دستور Project 3D Elements برای تصویر کردن یک لبه یا لبه‏‎ها در محیط Sketch استفاده کنیم.
 • چطور از دستور Pad در محیط Part Design برای بُعد دادن به ترسیم دو بعدی استفاده کنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Pocket در محیط Part Design برای کم کردن یک ترسیم از مدل اصلی را می‏ آموزیم.
 • چطور از دستور Hole برای ایجاد سوراخ روی جسم استفاده کنیم.
 • چگونه از دستور Mirror جهت ایجاد قرینه از یک موضوع استفاده کنیم.
 • چطور از دستور Stiffener برای ترسیم تیغه استفاده کنیم.
 • نحوه استفاده از دستور Edge Fillet برای گِرد کردن لبه‏‎های جسم را یاد خواهیم گرفت.
 • نحوه استفاده از دستور Chamfer برای پَخ زدن لبه‏‎های جسم را یاد خواهیم گرفت.

و بسیاری از نکات مهم و کاربردی دیگر