کتاب تمرینات پیشرفته کتیا

کتاب تمرینات پیشرفته کتیا

۶۰,۰۰۰ تومان

در این کتاب 15 تمرین پیشرفته کتیا به صورت کامل و مرحله به مرحله آموزش داده شده است.

12 فروش
خرید محصول
طراحی رینگ اتومبیل در کتیا

طراحی رینگ اتومبیل در کتیا

۲۵,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل رینگ اتومبیل به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

طراحی سبد سرخ کن در کتیا

طراحی سبد سرخ کن در کتیا

۳۵,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل سبد سرخ کن به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

 

طراحی انبردست در کتیا

طراحی انبردست در کتیا

۲۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل انبردست به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

تمرینات محیط شیت متال در کتیا

تمرینات محیط شیت متال در کتیا

۱۴۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان

آموزش محیط Generative SheetMetal Design در کتیا با استفاده از نحوه طراحی قطعات در آن

طراحی در آبمیوه گیری در کتیا

طراحی در آبمیوه گیری در کتیا

۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل در آبمیوه گیری به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

طراحی تخم مرغ خردکن در کتیا

طراحی تخم مرغ خردکن در کتیا

۳۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل تخم مرغ خردکن به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

طراحی چراغ خواب در کتیا

طراحی چراغ خواب در کتیا

۳۵,۰۰۰ تومان۴۳,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل چراغ خواب به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

طراحی قایق در کتیا

طراحی قایق در کتیا

۲۰,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل قایق به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

 

طراحی چرخدنده ساده پارامتریک در کتیا

طراحی چرخدنده ساده پارامتریک در کتیا

۲۵,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان

با یادگیری طراحی چرخدنده پارامتریک میتوانیم یک چرخدنده طراحی کنیم و فقط با تغییر پارامترهای مورد نظر، قسمتهای دیگر آن به صورت خودکار تغییر میکنند.

طراحی میز در کتیا

طراحی میز در کتیا

۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان

آموزش طراحی کامل میز به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا

طراحی چاقوی یک تکه در کتیا

طراحی چاقوی یک تکه در کتیا

۲۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰ تومان

آموزش طراحی چاقو به همراه فایلهای سه بعدی آن در نرم افزار کتیا