خودآموز نرم افزارهای طراحی مکانیکی و گرافیکی

ایجاد Attribute در اتوکد

ایجاد Attribute در اتوکد

در این مقاله، ایجاد Attribute در اتوکد را توضیح داده و نحوه ساخت Attribute را به صورت کامل توضیح میدهم.

اگر با Attribute آشنایی ندارید، میتوانید مقاله Attributeها چه هستند را مطالعه کنید. در این مقاله به صورت کامل Attributeها را توضیح داده ام و در مقاله پیش رو قصد دارم، ساخت Attribute در اتوکد را توضیح دهم.

اجرای دستور Attribute

از ۲ راه میتوانیم دستور Attribute را اجرا کنیم:

 • نوشتن دستور Attdef در خط فرمان و اجرای آن
 • اجرای دستور Define Attribute از پنل Block Definition از سربرگ Insert

دستور Define Attribute

پنجره Attribute Definition

از هر کدام از روشهای بالا دستور Attribute را اجرا کنیم، پنجره Attribute Definition باز میشود. در ادامه به توضیح بخشهای مختلف این پنجره میپردازم.

پنجره Attribute Definition

بخش Attribute

در این بخش اطلاعات مربوط به Attribute را وارد میکنیم.

بخش Attribute

قسمت Tag

در این قسمت میتوانیم نامی برای Attribute مشخص کنیم. این نام میتواند ترکیبی از حروف و اعداد (بدون جای خالی) باشد. اگر از حروف کوچک استفاده کنیم، به صورت خودکار به حروف بزرگ تغییر پیدا میکنند.

قسمت Prompt

اعلانی که هنگام وارد کردن بلوک حاوی این Attribute نمایش داده میشود.

در صورت خالی گذاشتن این قسمت، از قسمت Tag به عنوان اعلان استفاده میشود. اگر گزینه Constant را در بخش Mode فعال کنیم، این بخش غیر فعال میشود.

قسمت Default

مقدار Attribute پیش فرض را مشخص میکند.

دکمه Insert Field

در کنار قسمت Default، یک دکمه وجود دارد که با زدن آن پنجره Field باز میشود. در این پنجره میتوانیم فیلدی را به عنوان تمام یا بخشی از مقدار یک ویژگی درج کنیم.

دکمه ویرایشگر Multiline

اگر گزینه Multiple Line در بخش Mode را فعال کنیم، دکمه Insert Field از بین رفته و دکمه ویرایشگر Multiline ظاهر میشود.

با زدن این دکمه به صفحه اتوکد منتقل میشویم و میتوانیم متن چند خطی بنویسیم.

متغیر سیستمی Attipe کنترل میکند که نوار ابزار Formatting Text نمایش داده شده به صورت مختصر یا نسخه کامل باشد.

بخش Mode

این قسمت ۶ گزینه دارد که با فعال کردن هر کدام، ویژگیهایی مربوط به Attribute ، فعال یا غیرفعال میشود. این ویژگیها هنگام وارد کردن بلوک در یک نقشه تنظیم میشود.

مقادیر پیش فرض در متغیر سیستمی AFlags ذخیره میشود. تغییر تنظیمات AFlags بر روی حالت پیش فرض ساخت Attributeهای جدید تأثیر میگذارد و بر Attributeهای موجود و ساخته شده تأثیر نمیگذارد.

بخش Mode

گزینه Invisible

با انتخاب این گزینه، باعث میشود که بعد از وارد کردن بلوک، مقادیر Attribute چاپ یا نمایش داده نشوند.

گزینه Constant

با انتخاب این گزینه، وقتی بلوک را وارد میکنیم، Attributeها یک مقدار ثابت را به Attribute مورد نظر اختصاص میدهند. این تنظیم برای اطلاعاتی که هرگز تغییر نمیکنند، استفاده میشود.

گزینه Verify

با انتخاب این گزینه، وقتی بلوک را وارد میکنیم، اعلان میکند تا مقدار Attribute درست باشد.

گزینه Preset

با انتخاب این گزینه، زمانی که بلوک را وارد میکنیم، از ما برای پرکردن Attribute مورد نظر سؤال نمیشود و همان مقدار پیش فرض را در نظر میگیرد.

گزینه Lock Position

با انتخاب این گزینه، محل انتخاب شده در بلوک را قفل میکند و هنگامی که قفل شد، Attribute را میتوان با استفاده از دستگیره بلوک (محل انتخاب شده در بلوک) جا به جا کرد. حتی اگر Attribute به صورت چند خطی باشد.

گزینه Multiple Lines

با انتخاب این گزینه، مشخص میکند که Attribute میتواند شامل چندین خط باشد و به ما اجازه میدهد که یک مقدار عرضی برای Attribute مشخص کنیم.

بخش Insertion Point

این قسمت در بعضی از دستورات اتوکد مانند دستور Insert نیز وجود دارد و برای تعیین نقطه درج میباشد.

بخش Insertion Point

گزینه Specify on-screen

با فعال کردن این گزینه، بخشهای دیگر این قسمت غیر فعال شده و بعد از پرکردن قسمت Attribute و تأیید پنجره، میتوانیم یک نقطه درج برای قرارگیری Attribute انتخاب کنیم.

قسمتهای X,Y,Z نیز برای تعیین مختصات قرارگیری Attribute میباشد.

بخش Text Setting

از این بخش برای تنظیمات نوشته Attribute استفاده میشود.

بخش Text Setting

قسمت Justification

از این قسمت برای تراز متن استفاده میشود.

قسمت Text Style

از این قسمت برای انتخاب استایل متن استفاده میشود.

از دستور Style برای تعریف یا ویرایش استایل نوشته استفاده میشود.

گزینه Annotative

از این گزینه برای فعال کردن Attribute به صورت حاشیه نویسی استفاده میشود. اگر بلوک حاشیه نویسی باشد، با انتخاب این گزینه، Attribute با بلوک، هم جهت میشود.

قسمت Text height

از این قسمت برای تعیین ارتفاع متن Attribute استفاده میشود.

قسمت Rotation

از این قسمت برای تعیین مقدار چرخش متن استفاده میشود.

قسمت Boundary width

حداکثر طول متن Attribute را مشخص میکند. اگر این قسمت صفر باشد، بدین معنی است که هیچ محدودیتی در طول متن وجود ندارد.

این قسمت برای متون تک خطی، غیر فعال است. به همین خاطر اگر گزینه Multiple lines را در بخش Mode فعال کنیم این گزینه فعال میشود.

گزینه Align Below Previous Attribute Definition

گزینه Align Below Previous Attribute Definition

با انتخاب این گزینه، Attribute ایجاد شده در زیر Attribute قبل قرار گرفته و تمام خصوصیات آنرا به خود میگیرد.

با انتخاب این گزینه، بخشهای Insertion Point و Text Setting غیر فعال میشود.

تا این قسمت، اطلاعاتی که برای ایجاد Attribute در اتوکد نیاز داریم را به دست آوردیم. در ادامه به نحوه ویرایش Attribute و مثالی برای ساخت Attribute در اتوکد میپردازیم.

این گزینه در صورتی فعال میشود که در همین فایل حداقل یک Attribute ایجاد شده باشد.

ویرایش Attribute ساخته شده

دستور Attdef را اجرا کرده تا پنجره Attribute Definition ظاهر شود.

در قسمت Tag، کلمه Name، در قسمت Prompt، عبارت First Name و در قسمت Default، اسم خود را مینویسیم.

ویرایش Attribute

پنجره Attribute Definition را تأیید کرده و در نقطه مورد نظر کلیک میکنیم تا Attribute در آنجا درج شود.

حال میبینیم که کلمه NAME که همه حروف آن نیز بزرگ است درج شده است.

با دو بار کلیک کردن روی آن، پنجره Edit Attribute Definition ظاهر میشود و میتوانیم تغییراتی در آن دهیم.

پنجره Edit Attribute Definition

Attribute ساخته شده را به بلوک تبدیل میکنیم. به محض اینکه به بلوک تبدیل شد، پنجره Edit Attribute باز میشود و کلمه NAME به اسمی که در قسمت Default نوشته بودیم تغییر میکند.

پنجره Edit Attributes

در این پنجره عبارتی را که در قسمت Prompt نوشته بودیم به عنوان راهنمای آن Attribute مشاهده میکنیم.

 نامی را که در قسمت Default مشخص کرده بودیم را میتوانیم تغییر دهیم.

با تأیید این پنجره تغییراتی را که روی Attributeهای این بلوک انجام دادیم، اعمال میشود.

یک مثال کوچک از ساخت Attribute در اتوکد

در این مثال قصد دارم سه Attribute ساخته و آنها را در قالب یک بلوک استفاده کنم.

توجه: استایل Attributeها بسته به سلیقه شما میباشد.

سه Attribute با مشخصات زیر میسازیم:

Default

Prompt

Tag

Rasoul

First Name

NAME

Mohammadi

Family Name

FAMILY

۳۷

Age

AGE

بعد از ساخت هر کدام و قرار دادن آنها در صفحه آنها را به بلوک تبدیل میکنیم.

نکته: برای اینکه Attributeهای ساخته شده دقیقاً در زیر هم قرار گیرند، بعد از ایجاد اولین Attribute ، گزینه Align Below Previous Attribute Definition را فعال میکنیم.

برای اینکه Attributeها به ترتیبی که میخواهیم در پنجره Edit Attribute ظاهر شوند، در هنگام تبدیل کردن Attributeها به بلوک، آنها را به ترتیبی که میخواهیم انتخاب میکنیم.

مثلاً اگر بخواهیم در این مثال، بعد از تبدیل کردن به بلوک، ابتدا نام و بعد نام خانوادگی و در انتها سن در پنجره Edit Attribute ظاهر شود، هنگام تبدیل کردن به بلوک ابتدا Name و بعد Family و در انتها Age را انتخاب میکنیم.

مثال از ایجاد Attribute در اتوکد

مدیریت Attribute

بعد از ایجاد Attribute در اتوکد ، برای مدیریت Attributeهای یک بلوک به دو صورت میتوانیم عمل کنیم.

 • نوشتن دستور Battman در خط فرمان و اجرای آن
 • اجرای دستور Manage Attributes در پنل Block definition از سربرگ Insert

مدیریت Attribute

هر کدام از روشهای بالا را که اجرا کنیم، پنجره Block Attribute Manager ظاهر میشود.

پنجره Block Attribute Manager

اگر ترتیب قرارگیری Attributeها در پنجره Edit Attributes درست نباشند، از طریق مدیریت Attributeها میتوانیم ترتیب آنها را درست کنیم.

در لیست Attributeهای این پنجره، تمام مشخصات Attributeهای بلوک انتخاب شده را میبینیم و میتوانیم با امکانات این پنجره، تغییراتی روی آنها اعمال کنیم.

در لیست Attributeهای این پنجره و در قسمت Modes، حروفی به اختصار میبینیم که نشان دهنده گزینه هایی است که در بخش Mode از پنجره Attribute Definition انتخاب کرده ایم. هر حرف نشان دهنده یکی از گزینه ها است.

I = Invisible

C = Constant

V = Verify

P = Preset

L = Lock Position

M = Multi Lines

هر کدام از گزینه های این بخش را که انتخاب کنیم، حرف نشان دهنده آن گزینه در این قسمت ظاهر میشود. اگر چند گزینه را انتخاب کنیم، حروف همه گزینه های انتخاب شده در این قسمت نشان داده میشود.

مدیریت Attribute

دکمه Select block

با استفاده از این دکمه میتوانیم، بلوک مورد نظر که حاوی Attribute است را انتخاب کنیم.

قسمت Block

در این قسمت میتوانیم، بلوک مورد نظر را انتخاب کنیم.

دکمه Sync

جهت به روزرسانی بلوک انتخاب شده با خواص Attributeها از این دکمه استفاده میشود. این عمل به مقادیر Attributeها تاثیر نمیگذارد.

دکمه Move Up و Move Down

با استفاده از این دکمه ها میتوانیم ترتیب قرارگیری Attribute انتخاب شده در لیست Attributeها را تغییر دهیم.

دکمه Edit

با انتخاب یک Attribute از لیست Attributeها و زدن این دکمه، پنجره Edit Attribute ظاهر میشود که دارای ۳ سربرگ میباشد.

پنجره Edit Attribute

سربرگ Attribute حاوی همان اطلاعات بخشهای Attribute و Mode در پنجره Attribute Definition میباشد.

در سربرگ Text Options میتوانیم تنظیمات مربوط به متن Attribute را تغییر دهیم.

در سربرگ Properties میتوانیم تنظیمات مربوط به لایه ها، رنگ، نوع خط، ضخامت خط و … Attributeها را تغییر دهیم.

با فعال کردن Auto preview changes، تغییرات بلافاصله بعد از اعمال در Attribute مورد نظر قابل مشاهده است.

دکمه Remove

با استفاده از این دکمه میتوانیم Attribute انتخاب شده را خذف کنیم.

دکمه Setting

با زدن این دکمه، پنجره Block Attribute Setting ظاهر میشود. با انتخاب هر یک از گزینه های این پنجره، گزینه مورد نظر برای همه Attributeها در لیست Attributeهای پنجره Block Attribute Manager ظاهر میشود.

پنجره Block Attribute Settings

در این مقاله به توضیح در مورد ایجاد Attribute در اتوکد پرداختم. در مقاله بعدی چند مثال کاربردی از ساخت Attributeها توصیح میدهم.

PDF این مقاله را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

مقاله ایجاد Attribute در اتوکد

امتیاز این مطلب
به این مطلب چند ستاره میدید
[جمع امتیازات: 1 میانگین: 5]
رسول محمدی

رسول محمدی هستم. رشته تخصصیم نقشه کشی و طراحی صنعتی هست. مقاله‎ و آموزش‏ هایی در رابطه با نرم افزارهای طراحی مکانیکی تهیه می کنم و در اختیار علاقمندان قرار می دم.

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  مزایای ثبت نام در سایت
  4 ساعت آموزش رایگان اتوکد و کتیا
  اطلاع از تخفیف‎های سایت
  آموزش و مقالات رایگان در ایمیل شما
  خبرنامه
  با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار سایت مطلع شوید