آموزش رایگان اتوکد سه بعدی
۳۱ شهریور

در طراحی فنر گِرد کُروی در اتوکد می‎آموزیم:

  • آموزش کامل طراحی فنر گرد کروی در اتوکد
  • نحوه استفاده از دستور Circle برای ترسیم دایره را خواهیم آموخت.
  • چگونه از دستور Line برای ترسیم خط استفاده کنیم.
  • چطور از دستور Join جهت یک‎پارچه کردن موضوعات استفاده کنیم.
  • نحوه استفاده از دستور Trim برای برش یک موضوع توسط یک لبه بُرَنده را خواهیم آموخت.
  • چطور از دستور Revolve برای چرخش موضوعات، حول یک محور استفاده کنیم.
  • طریقه استفاده از دستور Sweep جهت هدایت موضوعات (مقطع) بر روی یک مسیر را می‎آموزیم.
  • نحوه استفاده از دستور Interfere جهت به دست آوردن فصل مشترک دو موضوع را خواهیم آموخت.
  • یک گزینه که در دستور Sweep کمتر مورد استفاده و توجه قرار می ‏گیرد ولی کارایی خیلی زیادی دارد و همینطور می توان با این گزینه طرح های زیادی را ایجاد کرد نیز کامل توضیح داده شده است.
  • و بسیاری از نکات مهم و کاربردی دیگر

 

فایل اتوکد (DWG) این آموزش را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

دیدگاه بگذارید