آموزش رایگان کتیا پیشرفته
۱۸ مهر

در طراحی فنر گِرد کُروی در کتیا می‎آموزیم:

  • آموزش طراحی کامل فنر گِرد کُروی در کتیا
  • استفاده از دستورات مختلف محیط‎های Part Design و GSD (Generative Shape Design) برای طراحی
  • استفاده از دستور Circle برای ترسیم دایره در محیط GSD را یاد خواهیم گرفت.
  • چگونه از دستور Helix برای ترسیم مارپیچ در محیط GSD استفاده کنیم.
  • چطور از دستور Sweep و گزینه‎های آن برای هدایت یک مقطع در یک مسیر استفاده کنیم.
  • استفاده از دستور Close surface برای ایجاد جسم سُلب در محیط Part Design را فرا خواهیم گرفت.
  • نحوه استفاده از دستور Edge Fillet برای گِرد کردن لبه‎های دو موضوع متقاطع را می‎آموزیم.
  • و بسیاری از نکات مهم و کاربردی دیگر

فایل کتیای (Catpart) این آموزش را می‏‎توانید از همین قسمت دریافت کنید

دیدگاه بگذارید